8. mai 2019, samme år som Oslo hadde status som Europas Miljøhovedstad, åpnet DB Schenker sin første byterminal for utslippsfri varedistribusjon på Filipstad i Oslo, DB Schenker Oslo City Hub.

Den sentralt beliggende terminalen reduserer Schenkers CO2-utslipp knyttet til varedistribusjon i Oslo med nær 100% ved hjelp av el-lastebiler, el-varebiler og el-varesykler. Ved hjelp av totalt 23 el-kjøretøy som distribuerer rundt 1.000 forsendelser pr dag reduserer Schenker sitt CO2-utslipp med ca. 400 tonn pr år. I tillegg kommer redusert trafikk som følge av en mer rasjonell og effektiv bylogistikk.

DB Schenker Oslo City Hub er bygget ved hjelp av 45 fraktcontainere og har et fotavtrykk på ca. 720 kvm inklusiv nisjer for biloppstilling. Terminalen er konstruert for effektiv omlasting av varer, og er utstyrt med 15 lasteporter. I tillegg huser terminalen to kontorer, areal for omlasting og mellomlagring, samt møterom, spiserom og garderobe.

Fokus på miljø og bærekraftige løsninger innenfor transportsektoren er viet stor oppmerksomhet i DB Schenker konsernet.

– I Norge har vi prioritert miljøsatsingen gjennom mange år, og de siste årene har det vært satset betydelig på å tilby miljøvennlige logistikkløsninger for næringsliv og industri gjennom å investere i elektriske kjøretøy, sier Lars Sveen direktør Innenlands Landtransport i Schenker AS.

Næringslivet og selskapets kunder etterspør i økende grad løsninger som ivaretar miljøet på en bedre måte. Markedet stiller således strengere krav til transportørens logistikkløsninger både når det gjelder bærekraft og miljø.

DB Schenker Oslo City Hub er resultatet av et vellykket offentlig privat samarbeid mellom Filipstad Utvikling (Cityhubs), Oslo Havn, DB Schenker, MMW Arkitekter, Spesialcontainer og Bymiljøetaten.

  • Adresse: Filipstadveien 5d
  • Oppdragsgiver: DB Schenker
  • Prosjekt ferdigstilt: Mai 2019 (trinn I)/ Februar 2020 (trinn II)

MILJØGEVINST & REDUSERTE KOSTNADER

100%

Omstilling fra diesel
til elektrisitet

2500

Tonn CO2 i redusert
utslipp pr. år

500

Færre lastebiler
på strekningen i 2020

Våre andre prosjekter