13. august 2021 åpnet DHL sin nye hub på Filipstad. Fra Filipstad skal DHL Express distribuere helelektrisk innenfor Ring 3 i Oslo. Herfra skal det gå 12 elektriske ruter, som skal gjøre DHL Express’ distribusjon helelektrisk innenfor Ring 3. Åtte varebiler, tre Paxtere og én sykkel skal stå for distribusjonen.

– Bærekraft er vårt ansvar og en forpliktelse til bærekraft er en integrert del av vår bedriftskultur, sa administrerende direktør i DHL Express, Terje Aarbog under åpningen, som han foretok sammen med klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.

Fra den nye huben rett ved E18 inn mot sentrum, vil volumet i starten ligge på rundt 1.000 sendinger om dagen, forteller Aarbog.

Den nye huben på Filipstad er del av en en stor grønn satsing fra DHL globalt, som har satt av syv milliarder euro til å kutte så mye CO₂-utslipp som mulig innen 2030. Blant annet er det bestilt 12 fullelektriske fraktfly, som skal på vingene i løpet av to-tre år. Målet er til syvende og sist å være fullstendig utslippsfrie innen 2050. I Norge er målet at 70 prosent av last mile-leveringene skal være utslippsfri innen 2025.

– Investeringen på Filipstad vil sette DHL Express ytterligere på kartet blant fremtidens aktører innen grønn logistikk. I DHL Express Norge har vi satt oss et lokalt mål om at 70 % av våre last-mile leveringer skal være utslippsfrie innen 2025, avslutter Aarbog.

  • Adresse: Filipstadveien 5e
  • Oppdragsgiver: DHL
  • Prosjekt ferdigstilt: Juli 2021

MILJØGEVINST & REDUSERTE KOSTNADER

100%

Omstilling fra diesel
til elektrisitet

2500

Tonn CO2 i redusert
utslipp pr. år

500

Færre lastebiler
på strekningen i 2020

Våre andre prosjekter