16. august 2021 åpnet Posten sitt nye helelektriske distribusjonspunkt på Filipstad i Oslo, Posten Oslo City Hub. Den nye city huben sikrer at all pakkelevering innenfor Ring 2 vil skje med elektriske kjøretøy.

– Åpningen av Posten Oslo City Hub markerer en viktig milepæl for oss i Oslo. Nå blir all pakke- og postlevering innenfor Ring 2 fossilfri. Det er også en stor glede å fortelle at vi nå har bestilt 90 nye elektriske kjøretøy som skal benyttes til pakkelevering i hovedstaden. Dersom disse blir levert som avtalt vil all pakke- og postlevering i hovedstaden skje med fossilfrie kjøretøy innen nyttår, fortalte Postens konsernsjef Tone Wille i forbindelse med åpningen.

Med åpningen av Oslo City Hub vil Posten levere ut mellom 15.000 og 20.000 pakker i uken fossilfritt, i Oslo sentrum. I forbindelse med åpningen av Oslo City Hub erstattes åtte fossildrevne kjøretøy med åtte elektriske varebiler.

Den offisielle åpningen av Posten Oslo City Hub ble foretatt av Postens konsernsjef Tone Wille og byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg veldig glad for å være her når Posten enda en gang viser at de er en del av løsningen. Det er sammen med framoverlente næringsaktører at vi når våre klimamål, sa byrådsleder Raymond Johansen.

  • Adresse: Filipstadveien 5f
  • Oppdragsgiver: Posten
  • Prosjekt ferdigstilt: Juni 2021

MILJØGEVINST & REDUSERTE KOSTNADER

100%

Omstilling fra diesel
til elektrisitet

2500

Tonn CO2 i redusert
utslipp pr. år

500

Færre lastebiler
på strekningen i 2020

Våre andre prosjekter