Vårt konsept

Våre byterminaler for effektiv og utslippsfri sisteleddslogistikk, såkalt last-mile distribusjon, består av gjenbrukte fraktcontainere satt sammen til en modulbasert konstruksjon som muliggjør en fleksibel og kostnadseffektiv løsning.

Terminalene består av varemottak, areal for omlasting og mellomlagring, kontorer, møterom, spiserom og garderobe. Videre har terminalene et antall porter/oppstillingsplasser for en mest mulig effektiv omlasting fra semitrailere og store el-lastebiler til mindre el-lastebiler, el-varebiler og el-lastesykler. Terminalene har også integrert ladekapasitet for både hurtiglading og nattlading av el-kjøretøy.

Tegning, fasade DB Shenker
Copyright, mmw arkitekter
Copyright, mmw arkitekter

Et samarbeid mellom offentlige og private aktører


Cityhubskonseptet er utviklet i samarbeid med MMW Arkitekter AS, Spesialcontainer AS og våre kunder. Videre har vi et nært og godt samarbeid med grunneier Oslo Havn KF som har tilrettelagt gode tomtearealer for terminalene, og Oslo Kommune ved Bymiljøetaten som har tilrettelagt for økt strømtilførsel til området og terminalene. Dagens etableringer på Filipstad ville ikke være mulig å gjennomføre uten et utstrakt samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Flere byer og tettsteder etterspør multihubløsninger


Cityhubs jobber med flere etableringer i landet der behovet peker i retning av sentralt plasserte samlastterminaler, såkalte multihubs. På grunn av arealknapphet og et ønske om å redusere trafikk i sentrale strøk, er det stadig flere byer og tettsteder som etterspør multihubløsninger. Vellykkede byterminaler forutsetter gode beliggenheter. Det tilser lokasjoner ved trafikknutepunkter der semitrailere/store lastebiler har adkomst direkte fra hovedveinettet og kan omlaste til mindre, utslippsfrie kjøretøy for direkte distribusjon til sluttkunder i byen.

Posten_DHL
Copyright, mmw arkitekter
Tegning, fasade, perspektiv, DB Shenker
Copyright, mmw arkitekter

Effektiv varedistribusjon kombineres med redusert trafikk og klimagassutslipp


En Cityhub er i praksis et betydelig miljøtiltak der effektiv varedistribusjon kombineres med reduserte klimagassutslipp og redusert trafikk. Ved etableringen av DB Schenker Oslo City Hub som verdens første i sitt slag, og en 100% omlegging fra diesel til elektrisk transport, har Oslo fått en miljøgevinst tilsvarende en reduksjon på ca. 400 tonn CO2 pr. år. Med de to nye terminalene som nå er etablert for henholdsvis Posten Norge og DHL Express, øker denne miljøgevinsten til nærmere 1.000 tonn CO2 pr. år.